Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009


Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Numer
obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania (sołectwa, ulice)
Siedziba obwodowej
komisji wyborczej (adres)
1

Górki, Skąpa, Strzelce Wielkie, Wola Jankowska, Zamoście-Kolonia, Zamoście


Strzelce Wielkie
Sala Posiedzień
Urzędu Gminy

2

Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki, Pomiary, Wiewiec, Wola Wiewiecka


Wiewiec
Szkoła Podstawowa
3
 

Antonina, Marzęcice, Wistka


Wistka
Szkoła Podstawowa

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Wistce dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, a także zaświadczeń o prawie do głosowania oraz dopisania wyborców niepełnosprawnych lub przebywających czasowo na obszarze gminy (miasta) do spisu wyborców, można uzyskać w miejscowym Urzędzie Gminy w pokoju nr 24 lub pod nr telefonu 034/311 07 78.
Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w dniu głosowania 7 czerwca 2009 r. w godzinach 8.00 - 22.00.
WÓJT
Janusz KomarRejestr zmian
Wprowadził Krzysztof Grądzik 2010-05-28 10:12:03
Ostatnia aktualizacja Krzysztof Grądzik 2010-05-28 10:12:03
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1004