Działalność pożytku publicznego


                                        OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na  wsparcie   zadań z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej  w 2012  roku 

 
Zadanie nr 1:

- szkolenie, organizowanie i udział w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej  w sołectwie Strzelce  Wielkie .

- stworzenie warunków do rozwoju uprawianych dyscyplin sportu oraz utrzymanie obiektu sportowego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania z budżetu gminy – 60.000 zł

Wpłynęła  jedna oferta  od Gminnego Ludowego Klubu  Sportowego  w Strzelcach  Wielkich.

Oferta wpłynęła  w wyznaczonym terminie  , spełniła   warunki formalne  , jest zgodna z celami  konkursu, realna  zdaniem  Komisji  Konkursowej  do  wykonania pod względem czasu  oraz  zakresu  rzeczowego  i finansowego . Oferta  została  wybrana  do realizacji  zadania.

Zadanie nr 2:

- szkolenie, organizowanie i udział w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej  w sołectwie Skąpa.

- stworzenie warunków do rozwoju uprawianych dyscyplin sportu, utrzymanie boiska sportowego

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania z budżetu gminy – 20.000 zł. Wpłynęła  jedna oferta  od Ludowego Zespołu Sportowego  „Rolnik” Skąpa  .

Oferta wpłynęła  w wyznaczonym terminie  , spełniła   warunki formalne  , jest zgodna z celami  konkursu, realna  zdaniem  Komisji  Konkursowej  do  wykonania pod względem czasu  oraz  zakresu  rzeczowego  i finansowego . Oferta  została  wybrana  do realizacji  zadania.

                                                         

                                                                                            Wójt    Gminy

 
                                                                                      Janusz Komar

Strzelce  Wielkie, dn. 20.02.2012r.

Pliki do pobrania:
  organizacje pozarządowe program 2011

  OGŁOSZENIE WÓJTA - Kultura Fizyczna2011.doc

  OGŁOSZENIE O roztrzygniętym KONKURSIE STRZELCE WIELKIE-2011.doc

  Informacja o przeprowadzanych konsultacjach do programu współpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

  Ogłoszenie Wójta- Kultura 2012

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym wsparcia zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2010 roku na terenie gminy Strzelce Wielkie

  Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu dotyczącego wsparcia zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2010 roku na terenie gminy Strzelce Wielkie

  Projekt programu współpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

  Regulamin przeprowadzania otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu kultury fizycznej 2012.

  Uchwała do programu współpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku

  Wzory oferty, umowy i sprawozdania do pobrania - 2012
Rejestr zmian
Wprowadził Krzysztof Grądzik 2010-01-21 18:25:07
Ostatnia aktualizacja Krzysztof Grądzik 2012-02-20 18:50:57
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 3419