Wybory do Sejmu i Senatu 2011


Strzelce Wielkie, 19 sierpnia 2011 r.

 
I N F O R M A C J A
 
 

Wójta Gminy Strzelce Wielkie o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami.

 
 

Na terenie gminy Strzelce Wielkie wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu są tablice ogłoszeń znajdujące się na terenie poszczególnych sołectw.

 
 
Wójt Gminy
Janusz KomarOBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 6 września 2011 r.
 

Na podstawie art.16 § 1, art. 61a i 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm. )podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 
Numer
obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej
komisji  wyborczej (adres)
1

Górki, Skąpa, Strzelce Wielkie, Wola Jankowska, Zamoście – Kolonia, Zamoście

Strzelce Wielkie

Sala Posiedzeń Urzędu Gminy

2

Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki, Pomiary,

Wiewiec, Wola Wiewiecka
Wiewiec
Szkoła Podstawowa
3*

Antonina, Marzęcice, Wistka

Wistka
Szkoła Podstawowa

 

*Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Wistce  został dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, którzy mogą w nim głosować po złożeniu wniosku najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, do Urzędu Gminy o dopisanie do spisu wyborców w tym obwodzie głosowania.

Lokale wyborcze w dniu 9 października 2011r. otwarte będą w godz. 7oo - 21oo.

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mogą głosować korespondencyjnie, na zasadach określonych w Rozdziale 7a ustawy Kodeks wyborczy. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 19 września 2011 r. Informuje się, że Obwodowa Komisja nr 1 w Strzelcach Wielkich została wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego.

 
 
 
WÓJT GMINY STRZELCE WIELKIE
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  JANUSZ KOMAR
Pliki do pobrania:
  Zarządzenie Wójta powołanie okw.doc
Rejestr zmian
Wprowadził Krzysztof Grądzik 2011-08-26 10:10:44
Ostatnia aktualizacja Krzysztof Grądzik 2011-09-21 08:28:32
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 282