Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 10 maja 2010 r.
 

Na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 196, poz. 1218 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 oraz Nr 213, poz. 1652) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy (miasta) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
Numer
obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej
komisji  wyborczej (adres)
1

Górki, Skąpa, Strzelce Wielkie, Wola Jankowska, Zamoście – Kolonia, Zamoście

Strzelce Wielkie

Sala Posiedzeń Urzędu Gminy

2

Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki, Pomiary,

Wiewiec, Wola Wiewiecka
Wiewiec
Szkoła Podstawowa
3*

Antonina, Marzęcice, Wistka

Wistka
Szkoła Podstawowa

 

*Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Wistce  został dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, którzy mogą w nim głosować po złożeniu wniosku, do dnia 15 czerwca 2010 r., do Urzędu Gminy o dopisanie do spisu wyborców w tym obwodzie głosowania.

Lokale wyborcze otwarte będą  w niedzielę, 20 czerwca 2010 r. w godzinach 6.00 - 20.00

 
 
WÓJT GMINY STRZELCE WIELKIE
 
JANUSZ KOMAR
 Rejestr zmian
Wprowadził Krzysztof Grądzik 2010-05-28 09:59:03
Ostatnia aktualizacja Krzysztof Grądzik 2010-05-28 10:13:47
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1192