Struktura urzędu


Sekretariat - pokój nr 5

Inspektor Danuta Krawczyk
 Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
 Sprawy kultury i zdrowia
 
Telefony:  
  (0-34) 311 07 94 
  (0-34) 311 07 78

  (0-34) 311 07 72

 Fax. (0-34) 329-32-00
 

 Wójt Gminy- pokój nr 5

 Janusz Komar
 

 Księgowość budżetowa- pokój nr 21

Inspektor Krystyna Plamowska

Inspektor Jadwiga Posmyk

 
 Budownictwo - promocja i rozwój gminy - pokój nr 8
Inspektor Zdzisław Żmudzki
 
Obsługa Rady Gminy i Komisji Rady - pokój nr 14 
Inspektor Maria Mielczarek
 e-mail: ugstrzelce@post.pl
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pokój nr 15 

 Kierwonik GOPS Mirosława Oracz

 Pracownik socjalny Anna Garbiec
 Pracownik socjalny Maria Mielczarek
 Pracownik socjalny Renata Straus - Musiał
 

Referat oświaty - pokój nr 17

Inspektor Lewera Teresa

Inspektor Borowiecka Urszula
 

 Sekretarz Gminy - pokój nr 5

Teresa Żurek
 

 Radca prawny - pokój nr 5

Mgr Marek Drzazga
 

 Gospodarka gruntami, rolnictwo i leśnictwo - pokój nr 20

 Inspektor Jadwiga Stachowiak
 Inspektor Marian Sierszeń
 

 Skarbnik Gminy - pokój nr 8

 Małgorzata Nowak
 

 Podatki i opłaty wiejskie - pokój nr 22

 Inspektor Krystyna Łakoma
 Inspektor Irena Danielczak
 atki i opłaty wiejskie - pokój nr 22

 USC - pokój nr 25

 Kierownik Maria Żmudzka

 

 Ewidencja ludności - pokój nr 24 wejście nr 2

 Inspektor Barbara Sonnak

 Pod- pokój nr

 pokój nr 23a

 Obsługa oprogramowania i sprzętu komputerowego

Krzysztof Grądzik

e-mail kgradzik1@gmail.com
Rejestr zmian
Wprowadził Maria Mielczarek 2006-07-20 12:17:08
Ostatnia aktualizacja Maria Mielczarek 2011-10-18 19:55:47
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 5336