Wybory Samorządowe 21 listopada 2010OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY STRZELCE WIELKIE
 

z dnia 29 września 2010 r.

 

         Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej  Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy oraz Wójta Gminy Strzelce Wielkie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 
 

Nr okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego (ulice, sołectwa)

1
SKĄPA, STRZELCE WIELKIE

Liczba wybieranych radnych: 4 (słownie: czterech)

2

WOLA JANKOWSKA

Liczba wybieranych radnych: 1  (słownie: jeden)

3
GÓRKI, ZAMOŚCIE-KOLONIA, ZAMOŚCIE

Liczba wybieranych radnych: 2  (słownie: dwóch)

4
DĘBOWIEC MAŁY, DĘBOWIEC WIELKI

Liczba wybieranych radnych:1 (słownie: jeden)

5
POMIARY, WIEWIEC, WOLA WIEWIECKA

Liczba wybieranych radnych: 4 (słownie: czterech)

6
ANTONINA, WISTKA

Liczba wybieranych radnych: 2 (słownie: dwóch)

7
MARZĘCICE

Liczba wybieranych radnych: 1 (słownie: jeden)

 

Gminna  Komisja Wyborcza w  Strzelcach Wielkich mieści się w Urzędzie Gminy Strzelce Wielkie

 
adres: Strzelce Wielkie 98 - 337  
           Ul. Częstochowska 14
tel. ( 34) 311 – 07 – 78  fax : 311-07-78
                                                                                                  
 
                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                                      Janusz Komar


INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Strzelcach Wielkich

z dnia 03 listopada 2010 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rady Gminy w

Strzelcach Wielkich
 
 
 

            Na podstawie z art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz.1190 ) Gminna Komisja Wyborcza w Strzelcach Wielkich informuje, że w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. przyznała w drodze losowania numery dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Strzelce Wielkie.

 
 

I.   Listy kandydatów na radnych zarejestrowane w więcej niż jednym okręgu wyborczym otrzymały następujące numery:

 

1) Nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Wagi

2) Nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależny Komitet Wyborczy Wistka”

3) Nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Komara

4) Nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Krystaszek „Gmina Najważniejsza”

 

II. Listy kandydatów na radnych zarejestrowane w jednym okręgu wyborczym otrzymały następujące numery:

W okręgu wyborczym nr 5

Nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Eugeniusza Kowalskiego.

 
 
 
 
Przewodniczący Komisji
 

                                                                                                                         Lewera Teresa


OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY STRZELCE WIELKIE

 

z dnia 29 października 2010 r.

 

         Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)  podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Strzelce Wielkie w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 
 
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania (sołectwa, ulice)

Siedziba obwodowej

komisji  wyborczej
(adres)

1

Górki, Skąpa, Strzelce Wielkie, Wola Jankowska,  Zamoście–Kolonia, Zamoście

 

Strzelce Wielkie

sala posiedzeń Urzędu Gminy

 
2
Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki, Pomiary,
Wiewiec, Wola Wiewiecka
 
 
Wiewiec
Szkoła Podstawowa
 
3
Antonina, Marzęcice, Wistka
Wistka
Szkoła Podstawowa
 
 

Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w dniu głosowania  21 listopada 2010 r. w godzinach 8.00 - 22.00.

                                                                                                  
 
                                                                                                   Wójt Gminy Strzelce Wielkie
                                                                                          Janusz Komar
 
 
                                                                                              
 
 

Pliki do pobrania:
  INFORMACJA z dnia 11.10.10.pdf

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu.pdf

  Ogłoszenie - kandydaci do Rady Gminy

  Informacja o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Strzelcach Wielkich

  Ogłoszenie kandydatów na wójta
Rejestr zmian
Wprowadził Krzysztof Grądzik 2010-10-12 08:08:47
Ostatnia aktualizacja Krzysztof Grądzik 2010-11-08 08:47:28
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1299