Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
zamknij
Biuletyn Informacji Publicznej
GMINA STRZELCE WIELKIE
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Mapa serwisu
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Mapa serwisu Mapa serwisu
GMINA STRZELCE WIELKIE
URZĄD GMINY URZĄD GMINY
Dane podstawowe Dane podstawowe
WŁADZE GMINY WŁADZE GMINY
Wójt gminy Wójt gminy
Przewodniczący Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy
Sekretarz gminy Sekretarz gminy
Skarbnik gminy Skarbnik gminy
RADA GMINY RADA GMINY
Skład Skład
kadencja 2018 - 2023 (obecna) kadencja 2018 - 2023 (obecna)
kadencja 2014 - 2018 kadencja 2014 - 2018
kadencja 2010 - 2014  kadencja 2010 - 2014
kadencja 2006 - 2010 kadencja 2006 - 2010
kadencja 2002 - 2006 kadencja 2002 - 2006
Komisje Rady Komisje Rady
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Komisja Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Transmisje i nagrania obrad sesji Rady Gminy Transmisje i nagrania obrad sesji Rady Gminy
Wyniki głosowań Wyniki głosowań
KOMUNIKATY RADY KOMUNIKATY RADY
Posiedzenia Rady Gminy  Posiedzenia Rady Gminy
Posiedzenia komisji Posiedzenia komisji
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
PROGRAM 500 + PROGRAM 500 +
OGŁOSZENIA OFERTOWE I PRZETARGI OGŁOSZENIA OFERTOWE I PRZETARGI
Ogłoszenia ofertowe Ogłoszenia ofertowe
Przetargi Przetargi
Platforma zakupowa Platforma zakupowa
Plan zamówień publicznych 2019 Plan zamówień publicznych 2019
Plan zamówień publicznych 2020 Plan zamówień publicznych 2020
Plan zamówień publicznych 2021 Plan zamówień publicznych 2021
NABÓR PRACOWNIKÓW DO URZĘDU GMINY NABÓR PRACOWNIKÓW DO URZĘDU GMINY
Ogłoszenia Ogłoszenia
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Regulamin otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu kultury fizycznej Regulamin otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu kultury fizycznej
Ogłoszenia Ogłoszenia
Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarządowymi  Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarządowymi
BUDŻET GMINY BUDŻET GMINY
2021 2021
2022 2022
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012
2011 2011
Sprawozdania z wykonania budżetu Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 za 2021
za 2020 za 2020
za 2019 za 2019
za 2018 za 2018
za 2017 za 2017
za 2016 za 2016
za 2014 za 2014
za 2015 za 2015
za 2013 za 2013
za 2012 za 2012
za 2011 za 2011
za 2010 za 2010
Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa
2017 2017
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012
2011 2011
Informacja dotycząca nadwyżki /deficytu jednostki samorządu terytorialnego Informacja dotycząca nadwyżki /deficytu jednostki samorządu terytorialnego
Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
EMISJA OBLIGACJI 2019 EMISJA OBLIGACJI 2019
EMISJA OBLIGACJI 2018 EMISJA OBLIGACJI 2018
EMISJA OBLIGACJI 2015 EMISJA OBLIGACJI 2015
Zmiana terminu  składania ofert na wybór Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Strzelce Wielkie Zmiana terminu składania ofert na wybór Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Strzelce Wielkie
Informacja o konkursie ofert i zaproszenie do składania ofert Informacja o konkursie ofert i zaproszenie do składania ofert
Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Strzelce Wielkie Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Strzelce Wielkie
EMISJA OBLIGACJI 2013 EMISJA OBLIGACJI 2013
Ogłoszenia Ogłoszenia
Zaproszenie do składania ofert i Konkurs ofert Zaproszenie do składania ofert i Konkurs ofert
Aktualna uchwała budżetowa ,WPF, uchwała w sprawie emisji obligacji  Aktualna uchwała budżetowa ,WPF, uchwała w sprawie emisji obligacji
Sprawozdania finansowe na koniec 2011 i 2012 roku Sprawozdania finansowe na koniec 2011 i 2012 roku
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Sprawozdania roczne z wykonania budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Informacje o posiadanych akcjach  Informacje o posiadanych akcjach
PODATKI I OPŁATY PODATKI I OPŁATY
Podatek rolny Podatek rolny
Podatek leśny Podatek leśny
Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportu Podatek od środków transportu
PROJEKTY UNIJNE  PROJEKTY UNIJNE
Projekt  Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strzelce Wielkie"
PRAWO LOKALNE  PRAWO LOKALNE
Uchwały(bieżąca kadencja) Uchwały(bieżąca kadencja)
Uchwały kadencja 2014-2018 Uchwały kadencja 2014-2018
Archiwum uchwał Archiwum uchwał
Statut Gminy Strzelce Wielkie Statut Gminy Strzelce Wielkie
Zarządzenia Zarządzenia
PROGRAMY, PLANY, STRATEGIE PROGRAMY, PLANY, STRATEGIE
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELCE WIELKIE NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELCE WIELKIE NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Wielkie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Wielkie
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Strategia rozwoju gminy Strategia rozwoju gminy
Plan rozwoju lokalnego Plan rozwoju lokalnego
Program ochrony środowiska w gminie Program ochrony środowiska w gminie
Program usuwania azbestu z terenu gminy Strzelce Wielkie Program usuwania azbestu z terenu gminy Strzelce Wielkie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2015 i Program Przeciwdziałania Narkomanii  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2015 i Program Przeciwdziałania Narkomanii
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 r w Gminie Strzelce Wielkie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 r w Gminie Strzelce Wielkie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 r w Gminie Strzelce Wielkie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 r w Gminie Strzelce Wielkie
 	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 r w Gminie Strzelce Wielkie  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 r w Gminie Strzelce Wielkie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 r w Gminie Strzelce Wielkie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 r w Gminie Strzelce Wielkie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Program Opieki nad Zwierzętami Bezdonymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Program Opieki nad Zwierzętami Bezdonymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Strzelce Wielkie. Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Strzelce Wielkie.
OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI
WYBORY  WYBORY
Wybory Prezydenckie 2020 Wybory Prezydenckie 2020
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzelce Wielkie w okręgu wyborczym nr 14 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzelce Wielkie w okręgu wyborczym nr 14
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzelce Wielkie w okręgach wyborczych nr 8 i nr 15 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzelce Wielkie w okręgach wyborczych nr 8 i nr 15
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wybory do Parlementu Europejskiego 2019 Wybory do Parlementu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018 Wybory Samorządowe 2018
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzelce Wielkie w okręgu wyborczym nr 9 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzelce Wielkie w okręgu wyborczym nr 9
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzelce Wielkie w okręgu wyborczym nr 13 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzelce Wielkie w okręgu wyborczym nr 13
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory Prezydenckie 2015 Wybory Prezydenckie 2015
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Strzelce Wielkie w Okręgu Nr 2 Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Strzelce Wielkie w Okręgu Nr 2
Wybory Samorządowe 2014 Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlementu Europejskiego 2014 Wybory do Parlementu Europejskiego 2014
Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
REFERENDA REFERENDA
MAJĄTEK GMINY MAJĄTEK GMINY
Stan mienia komunalnego Stan mienia komunalnego
Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości gminnych Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości gminnych
Decyzje Decyzje
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
za 2020 rok za 2020 rok
za 2019 rok za 2019 rok
za 2018 rok za 2018 rok
w związku z rozpoczęciem nowej kadencji - 2018-2023 w związku z rozpoczęciem nowej kadencji - 2018-2023
za 2017 rok i w związku z zakończeniem kadencji w 2018 r. za 2017 rok i w związku z zakończeniem kadencji w 2018 r.
za 2016 rok za 2016 rok
za 2015 rok za 2015 rok
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Wielkich Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Wielkich
Gimnazjum  Gimnazjum
Szkoły Podstawowe Szkoły Podstawowe
Przedszkola Przedszkola
Biblioteki Biblioteki
JEDNOSTKI POMOCNICZE JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Antonina Sołectwo Antonina
Sołectwo Dębowiec Mały Sołectwo Dębowiec Mały
Sołectwo Dębowiec Wielki Sołectwo Dębowiec Wielki
Sołectwo Górki Sołectwo Górki
Sołectwo Marzęcice Sołectwo Marzęcice
Sołectwo Pomiary Sołectwo Pomiary
Sołectwo Skąpa Sołectwo Skąpa
Sołectwo Strzelce Wielkie Sołectwo Strzelce Wielkie
Sołectwo Wiewiec Sołectwo Wiewiec
Sołectwo Zamoście-Kolonia Sołectwo Zamoście-Kolonia
Sołectwo Zamoście Sołectwo Zamoście
Sołectwo Wistka Sołectwo Wistka
Sołectwo Wola Jankowska Sołectwo Wola Jankowska
Sołectwo Wola Wiewiecka Sołectwo Wola Wiewiecka
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
PLIKI DO POBRANIA PLIKI DO POBRANIA
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE PONOWNE WYKORZYSTYWANIE
REJESTRY REJESTRY
PETYCJE PETYCJE
Informacja zbiorcza o petycjach  Informacja zbiorcza o petycjach
Interpelacje Interpelacje
ARCHIWUM - strzelce.i-bip.pl
Interpretacje
GMINA STRZELCE WIELKIE, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie, tel.: 34 311 07 78, fax: 34 311 07 78, ugstrzelce@post.pl, www.strzelce-wielkie.pl
Przydatne informacje
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@