Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
zamknij
Biuletyn Informacji Publicznej
GMINA STRZELCE WIELKIE
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / GMINA STRZELCE WIELKIE  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały kadencja 2014-2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały kadencja 2014-2018 Uchwały kadencja 2014-2018

UCHWALA NR XXXVI/263/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 31 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w Gminie Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXVI/262/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 31 października 2018 r. w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków Na Terenie Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXVI/261/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 31 października 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/256/18 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Strzelce Wielkie w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Strzelce Wielkie"

UCHWAŁA NR XXXVI/260/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/259/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE  z dnia 31 października 2018 roku  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2027

UCHWAŁA NR XXXV/258/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018 — 2022 oraz Zasad Wynajmowania Lokali Wchodzących w Skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy.

UCHWAŁA NR XXXV/257/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXXV/256/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 26 września 201 8 r. w sprawie określenia zasad udzialania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Strzelce Wielkie w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Strzelce Wielkie”

UCHWAŁA NR XXXV/255/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR XXXV/254/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXV/253/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pajęczańskiego

UCHWAŁA NR XXXV/252/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXV/251/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2027

UCHWAŁA NR XXXIV/250/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Strzelce Wielkie za pomocą innego instrumentu płatniczego

UCHWAŁA NR XXXIV/249/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXIV/248/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Strzelce Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR XXXIV/247/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich" oraz ustalenia statutu

UCHWAŁA NR XXXIV/246/2018 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych

UCHWAŁA NR XXXIV/245/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2018 — 2022 oraz Zasad Wynajmowania Lokali Wchodzących w Skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy

UCHWAŁA NR XXXIV/243/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

UCHWAŁA NR XXXIV/242/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXIV/241/2018 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 lipca 20l 8 r. w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXIV/240/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XXXIV/239/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/238/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2027

UCHWAŁA NR XXXIII/237/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strzel« Wielkie

UCHWAŁA NR XXXIII/236/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich" oraz nadania mu statutu  

UCHWAŁA NR XXXIII/235/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla miejscowości przekazanej do eksploatacji na terenie gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXIII/234/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku

UCHWAŁA NR XXXIII/233/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków Na Terenie Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXIII/232/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXIII/231/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XXXIII/230/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pajęczańskiego

UCHWAŁA NR XXXIII/229/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/228/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2027

UCHWAŁA NR XXXIII/227/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Wielkich

UCHWAŁA NR XXXIII/226/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXIII/225/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/224/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pajęczańskiego

UCHWAŁA NR XXXII/223/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy w Sulmierzycach zawartego w uchwale Nr XLV/278/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXII/222/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/204/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

UCHWAŁA NR XXXII/221/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Strzelce Wielkie na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXXII/220/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Strzelce Wielkie na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR XXXII/219/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/11 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 16 Iutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR XXXII/218/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

UCHWAŁA NR XXXII/217/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Strzelce Wielkie na rok 2018"

UCHWAŁA NR XXXII/216/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXII/215/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXII/214/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2027

UCHWAŁA NR XXXI/213/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr V1/26/15 z dnia 25 marca 2015 roku, w sprawie poboru na terenie Gminy Strzelce Wielkie podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia.

UCHWAŁA NR XXXI/212/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy w Sulmierzycach wyrażającego protest przeciw projektowi ustawy Polskiej Agencji Geologicznej

UCHWAŁA NR XXXI/211/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych

UCHWAŁA NR XXXI/210/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/209/18 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2027

UCHWAŁA NR XXX/208/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/207/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Strzelce Wielkie na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR XXX/206/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2018 i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2018

UCHWAŁA NR XXX/205/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXX/204/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2018 -2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

UCHWAŁA NR XXX/203/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXX/202/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2017-2026

UCHWAŁA NR XXIX/201/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 października 2017 r. w sprawie „Programu współpracy na 2018 rok Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

UCHWAŁA NR XXIX/200/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym w Gminie Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXIX/199/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoty Podstawowej w Wiewcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wiewcu

UCHWAŁA NR XXIX/198/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zamościu w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Zamościu

UCHWAŁA NR XXIX/197/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich w ośmioletnią Szkole Podstawową w Strzelcach Wielkich

UCHWAŁA NR XXIX/196/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/175/13 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Strzelce Wielkie na lata 2013-2032"

UCHWAŁA NR XXIX/195/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/194/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2017-2026

UCHWAŁA NR XXIX193/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1116/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie składów osobowych komisji Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXVIII/192/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnnego w zakresie wspólnego wykonywania przez Gminę Strzelce Wielkie i Gminę Sulmierzyce zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości położonych na terenie gminy Sulmierzyce

UCHWAŁA NR XXVIII/191/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XXVIII/190/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2017-2026

UCHWAŁA NR XXVIII/189/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E Siedlec — Wistka — Strzelce Wielkie — Wiewiec — etap II" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz zabezpieczenia na jego realizację środków finansowych w budżecie gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXVII/188/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXVII/187/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych.

UCHWAŁA NR XXVII/186/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienie nieruchomości komunalnych

UCHWAŁA NR XXVII/185/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXVII/184/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy mającej związek z systemem komunistycznym

UCHWAŁA NR XXVII/183/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr VI/26/15 z dnia 25 marca 2015 roku, w sprawie poboru na terenie Gminy Strzelce Wielkie podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia

UCHWAŁA NR XXVII/182/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXVII/181/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/114/05 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXVII/180/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXVII/179/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XXVII/178/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII/177/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2017-2026

UCHWAŁA NR XXVII/176/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E Siedlec r. Wistka Strzelce Wielkie — Wiewiec — etap II od km 01+046,45 do km 02+675,00" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz zabezpieczenia na jego realizację środków finansowych w budżecie gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXVI/175/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XXVI/174/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

UCHWAŁA NR XXVI/173/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVI/172/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy upamiętniającej organizację symbolizującą komunizm

UCHWAŁA NR XXVI/171/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 czerwca 2017 r, w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej

UCHWAŁA NR XXVI/170/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pajęczańskiego

UCHWAŁA NR XXVI/169/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XXVI/168/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVI/167/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2017-2026

 UCHWAŁA NR XXVI/166/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Wielkich

UCHWAŁA NR XXVI/165/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXVI/164/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXV/163/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

 Uchwała Nr XXV/162/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2017-2026

UCHWAŁA NR XXIV/161/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przez Gminę Strzelce Wielkie

 UCHWAŁA NR XXIV/160/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Strzelce Wielkie

 UCHWAŁA NR XXIV/159/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 UCHWAŁA NR XXIV/158/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 UCHWAŁA NR XXIV/157/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 UCHWAŁA NR XXIV/156/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie  

UCHWAŁA NR XXIV/155/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w Budżecie na 2017 rok  

UCHWAŁA NR XXIV/154/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2017-2026  

UCHWAŁA NR XXIII/153/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego 0§rodka Pomocy Spolecznej w Strzelcach Wielkich

 UCHWAŁA NR XXIII/152/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę

UCHWAŁA NR XXIII/151/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Strzelce Wielkie na rok 2017"

 UCHWAŁA NR XXIII/150/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

UCHWAŁA NR XXIII/149/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie.

 UCHWAŁA NR XXIII/148/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 8 lutego 2017 r, w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na 2017 rok Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "

UCHWAŁA NR XXIII/147/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2017 i Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2017

 UCHWAŁA NR XXIII/146/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Strzelce Wielkie na terenie zaopatrywanym przez Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie

 UCHWAŁA NR XXIII/145/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXIII/144/17 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIII/143/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 8 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2017-2026

UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/214/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXII/141/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII/140/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

UCHWAŁA NR XXII/139/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Strzelce Wielkie na terenie zaopatrywanym przez Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie

Uchwała Nr XXII/138/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Uchwala Nr XXII/137/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2017-2026

UCHWAŁA NR XXII/136/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/135/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016-2026

UCHWAŁA NR XXI/134/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę

 UCHWAŁA NR XXI/133/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na 2017 rok Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "

 UCHWAŁA NR XXI/132/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2017 i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2017.

 UCHWAŁA NR XXI/131/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w Gminie Strzelce Wielkie.

UCHWAŁA NR XXI/130/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w Gminie Strzelce Wielkie.

UCHWAŁA NR XXI/129/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Strzelce Wielkie.

 UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXI/127/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pajęczańskiego

UCHWAŁA NR XXI/126/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/125/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016-2026

UCHWAŁA NR XXI/124/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Gminy

UCHWAŁA Nr XX/123/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Wielkie

Uchwała Nr XX/122/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie"

UCHWAŁA NR XX/121/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/120/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 24 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Pajęczańskiego

Uchwala Nr XX/119/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016-2026

UCHWAŁA XX/118/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 24października 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XIX/117/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy

Uchwała Nr XIX/116/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Uchwała Nr XIX/115/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 14 września 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016-2026

UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY STRZLCE WIELKIE z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie".

UCHWAŁA NR XVIII/113/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016-2026

Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 22 czerwca 2016 roku wsprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XVII/110/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i utrzymania porządku na terenie Gminy Strzelce Wielkie

Uchwała Nr XVII/109/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie

Uchwała Nr XVII/108/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnych

Uchwała Nr XVII/107/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2016-2020

Uchwała Nr XVII/106/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/105/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w WPF Gminy Strzelce Wielkie na lata 206-2026

Uchwała Nr XVII/104/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pajęczańskiego

Uchwała Nr XVII/103/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Wielkich

Uchwała Nr XVII/102/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutoriom Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie

Uchwała Nr XVII/101/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2015 rok

Uchwała Nr XVI/100/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian Statutu GOPS w Strzelcach Wielkich  

Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Powiatu Pajęczańskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 3515E  Strzelce Wielkie – Wiewiec na odcinku od km 00+ 000,00 do km 02+ 675,00”

Uchwała Nr XVI/98/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pajęczańskim

Uchwała Nr XVI/97/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016 - 2020

Uchwała Nr XVI/96/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie  zmian w budżecie na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/95/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w WPF Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016 – 2026

Uchwała Nr XV/94/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Uchwała Nr XV/93/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Strzelce Wielkie na rok 2016

Uchwała Nr XV/92/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości od zasobu Gminy Strzelce Wielkie

Uchwała Nr XV/91/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XV/90/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2016-2020

Uchwała Nr XV/89/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Uchwała Nr XV/88/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016-2026

Uchwała Nr XIV/87/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2016-2020

Uchwała Nr XIV/86/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016-2023

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016-2023

Uchwała Nr XIV/85/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021

Uchwała Nr XIV/84/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzelce Wielkie na lata 2016-2018

Uchwała Nr XIV/83/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Strzelce Wielkie realizowanego w latach 2013-2032

Uchwała Nr XIV/82/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/76/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Strzelce Wielkie realizowanego w latach 2013-2032

Uchwała Nr XIV/81/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pajęczańskiego

Uchwała Nr XIV/80/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

Uchwała Nr XIV/79/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/78/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w WPF Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016 – 2026

Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Strzelce Wielkie realizowanego w latach  2013 - 2032

Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Strzelce Wielkie na lata 2015-2026

Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 

Uchwała Nr XIII/72/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w WPF Gminy Strzelce Wielkie na lata 2015 -2026

Uchwała  Nr XII/71/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę w Gminie Strzelce Wielkie na terenie zaopatrywanym przez MZK w Pajęcznie

Uchwała  Nr XII/70/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgodny na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Uchwała  Nr XII/69/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała  Nr XII/68/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w uchwale XI/56/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w Gminie Strzelce Wielkie

Uchwała  Nr XII/67/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2016 i Programu Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2016

Uchwała  Nr XII/66/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Uchwała  Nr XII/65/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzelce Wielkie na 2015 rok

Uchwała  Nr XII/64/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w WPF Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016-2026

Uchwała Nr XI/63/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgodny na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Uchwała Nr XI/62/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XI/61/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr XI/60/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2015-2026

Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XI/58/15  Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Strzelce Wielkie

Uchwała Nr XI/57/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w Gminie Strzelce Wielkie

Uchwała Nr XI/56/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w Gminie Strzelce Wielkie

Uchwała nr X/55/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 9 września 2015 roku w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwała Nr X/54/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 9 września 2015 roku w zmieniająca Uchwałę Nr XIV/118/12 z dnia 31 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Strzelce Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 9 września 2015 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych

Uchwała Nr X/52/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 9 września 2105 roku w sprawie emisji obligacji i zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr X/51/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr X/50/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2016-2026

Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2015-2026

Uchwała Nr IX/47/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Wielkich

Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie

Uchwała Nr IX/45/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2014 rok

Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2015-2026

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Strzelce Wielkie do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Strzelce Wielkie w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty z siedzibą w Osjakowie w okresie programowania 2014 - 2020

Uchwała Nr VII/40/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych

Uchwała Nr VII/39/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/127/12 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/129/12 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała Nr VII/37/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/12 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr VII/36/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej

Uchwała Nr VII/35/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VII/34/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2015-2025

Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Strzelce Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr VI/31/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr VI/30/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Wielkich

Uchwała Nr VI/29/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała Nr VI/28/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 marca 2015 roku

Uchwała Nr VI/27/15

Uchwała Nr VI/26/15

Uchwała Nr VI/25/15

Uchwała Nr VI/24/15

Uchwała Nr VI/23/15

Uchwała Nr V/22/15

Uchwała Nr V/21/15

Uchwała Nr V/20/15 

Załącznik Nr 1 do Uchwały V/20/15 

Załącznik Nr 2 do Uchwały V/20/15

Uchwała Nr V/19/15 

Załącznik Nr 1 do Uchwały V/19/15

Załącznik Nr 2 do Uchwały V/19/15

Uchwała Nr V/18/15

Uchwała Nr IV/17/15

Uchwała Nr IV/16/15 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzelce Wielkie w 2015 roku

Uchwała Nr IV/15/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr IV/14/15 w sprawie uchwalenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IV/13/15

Uchwała Nr IV/12/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok

Uchwała Nr IV/11/15

Uchwała Nr III/10/14

Uchwała Nr III/9/14

Uchwała Nr III/8/14

Uchwała Nr III/7/14

Uchwała Nr II/6/14

Uchwała Nr II/5/14

Uchwała Nr II/4/14

Uchwała Nr I/3/14

Uchwała Nr I/2/14

Uchwała Nr I/1/14

UCHWAŁA NR XXXIII/237/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strzel« Wielkie

UCHWAŁA NR XXXIII/236/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich" oraz nadania mu statutu  

UCHWAŁA NR XXXIII/235/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla miejscowości przekazanej do eksploatacji na terenie gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXIII/234/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku

UCHWAŁA NR XXXIII/233/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków Na Terenie Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXIII/232/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXIII/231/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XXXIII/230/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pajęczańskiego

UCHWAŁA NR XXXIII/229/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/228/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2027

UCHWAŁA NR XXXIII/227/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Wielkich

UCHWAŁA NR XXXIII/226/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXIII/225/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2017 rokdata wytworzenia2012-08-01
data udostępnienia2012-08-01
sporządzone przez
opublikowane przezJakub Dudek
ilość odwiedzin3395
rejestr zmianzobacz »
GMINA STRZELCE WIELKIE, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie, tel.: 34 311 07 78, fax: 34 311 07 78, ugstrzelce@post.pl, www.strzelce-wielkie.pl
Przydatne informacje
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@