Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
zamknij
Biuletyn Informacji Publicznej
GMINA STRZELCE WIELKIE
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / GMINA STRZELCE WIELKIE  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały(bieżąca kadencja)
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały(bieżąca kadencja) Uchwały(bieżąca kadencja)

UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Strzelce Wielkie do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznic

UCHWAŁA NR VI/51/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

UCHWAŁA NR VI/50/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę

UCHWAŁA NR VI/49/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/247/18 Rady Gminy Strzelce Wielkie w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich" oraz ustalenia statutu

UCHWAŁA NR VI/48/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VI/47/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajduję się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR VI/45/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR VI/44/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strzelce Wielkie na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/43/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR VI/42/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzelcach Wielkich

UCHWAŁA NR VI/41/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR VI/40/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

UCHWAŁA NR VI/39/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wójtowi gminy Strzelce Wielkie wotum zaufania

UCHWAŁA NR V/38/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR V/36/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strzelce Wielkie na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/35/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzelce Wielkie na lata 2019-2021

UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Strzelce Wielkie na 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/32/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla którychorganem prowadzącym jest Gmina Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR IV/31/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Wielkie na rok 2019"

UCHWAŁA NR IV/30/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru na terenie Gminy Strzelce Wielkie podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/18 RadyGminy Strzelce Wielkie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych

UCHWAŁA NR IV/28/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych

UCHWAŁA NR IV/27/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strzelce Wielkie na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/26/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR III/25/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków Na Terenie Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR III/24/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2019 i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2019

UCHWAŁA NR III/23/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzelce Wielkie na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/22/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR II/21/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR II/20/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce Wielkie do konkursu o dotację przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektomobilności w Gminie Strzelce Wielkie”.

UCHWAŁA NR II/19/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Strzelce Wielkie a osobą fizyczną

UCHWAŁA NR II/18/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole iw domu” na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR II/17/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/247/18 Rady Gminy Strzelce Wielkie w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich" oraz ustalenia statutu.

UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/15/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2027

UCHWAŁA NR I/14/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy na 2019 rok Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

UCHWAŁA NR I/13/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

UCHWAŁA NR I/12/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2027

UCHWAŁA NR I/11/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR I/10/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR I/9/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia składu osobowego

UCHWAŁA NR I/8/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia składu osobowego

UCHWAŁA NR I/7/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady

UCHWAŁA NR I/6/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

UCHWAŁA NR I/5/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁA NR I/4/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NRI/3/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy

UCHWAŁA NR I/2/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁA NR I/1/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Strzelce Wielkiedata wytworzenia2019-01-14
data udostępnienia2019-01-14
sporządzone przez
opublikowane przezJakub Dudek
ilość odwiedzin268
rejestr zmianzobacz »
GMINA STRZELCE WIELKIE, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie, tel.: 34 311 07 78, fax: 34 311 07 78, ugstrzelce@post.pl, www.strzelce-wielkie.pl
Przydatne informacje
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@