Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
zamknij
Biuletyn Informacji Publicznej
GMINA STRZELCE WIELKIE
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / GMINA STRZELCE WIELKIE  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały(bieżąca kadencja)
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały(bieżąca kadencja) Uchwały(bieżąca kadencja)

 

UCHWAŁA NR XIV/95/20 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązaneg z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XIV/94/20 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych

UCHWAŁA NR XIV/93/20 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XIV/92/20 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIV/91/20 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XIV/90/20 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Strzelce Wielkie

 

UCHWAŁA NR XIV/89/20 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XIV/88/20 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strzelce Wielkie na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIII/87/20 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały I/8/18 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 22 listopada 2018 r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia składów osobowych

 

UCHWAŁA NR XIII/86/20 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/18 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady

UCHWAŁA NR XII/85/20 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian Nr VI/45/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR XII/84/20 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

UCHWAŁA NR XII/83/20 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strzelce Wielkie na 2020 rok

UCHWAŁA NR XII/82/20 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2020-2032

UCHWAŁA NR XI/81/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Strzelce Wielkie na rok 20202 oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2020

UCHWAŁA NR XI/80/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strzelce Wielkie rok szkolny 2019/2020

UCHWAŁA NR XI/79/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Strzelce Wielkie na 2020 rok

UCHWAŁA NR XI/78/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie na lata 2020-2032

UCHWAŁA NR XI/77/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XI/76/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strzelce Wielkie na 2019 rok

UCHWAŁA NR XI/75/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR X/74/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Program współpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz wymieniionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"

UCHWAŁA NR X/73/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Strzelcach Wielkich

UCHWAŁA NR X/72/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR X/71/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

UCHWAŁA NR X/70/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w Gminie Strzelce Wielkiej

UCHWAŁA NR X/69/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strzelce Wielkie na 2019 rok

UCHWAŁA NR X/68/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wilekie na 2019-2029

UCHWAŁA NR X/67/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UCHWAŁA NR IX/66/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strzelce Wielkie na 2019 rok

UCHWAŁA NR IX/65/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wilekie na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR VIII/64/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/256/18 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Strzelce Wielkie w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Strzelce Wielkie"

UCHWAŁA NR VIII/63/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR VIII/62/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Wielkich, do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR VIII/61/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/19 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelcach Wielkich

UCHWAŁA NR VIII/59/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR VIII/58/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały, w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzelcach Wielkich

UCHWAŁA NR VIII/57/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR VIII/56/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strzelce Wielkie na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/55/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzel« Wielkie na lata 2019-2029

UCHWALA NR VII/54/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzelce Wielkie na 2019 rok

UCHWALA NR VII/53/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Strzelce Wielkie do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznic

UCHWAŁA NR VI/51/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

UCHWAŁA NR VI/50/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę

UCHWAŁA NR VI/49/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/247/18 Rady Gminy Strzelce Wielkie w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich" oraz ustalenia statutu

UCHWAŁA NR VI/48/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VI/47/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajduję się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR VI/45/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR VI/44/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strzelce Wielkie na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/43/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR VI/42/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzelcach Wielkich

UCHWAŁA NR VI/41/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR VI/40/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

UCHWAŁA NR VI/39/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wójtowi gminy Strzelce Wielkie wotum zaufania

UCHWAŁA NR V/38/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR V/36/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strzelce Wielkie na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/35/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzelce Wielkie na lata 2019-2021

UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Strzelce Wielkie na 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/32/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla którychorganem prowadzącym jest Gmina Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR IV/31/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Wielkie na rok 2019"

UCHWAŁA NR IV/30/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru na terenie Gminy Strzelce Wielkie podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/18 RadyGminy Strzelce Wielkie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych

UCHWAŁA NR IV/28/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych

UCHWAŁA NR IV/27/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strzelce Wielkie na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/26/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR III/25/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków Na Terenie Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR III/24/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2019 i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2019

UCHWAŁA NR III/23/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzelce Wielkie na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/22/19 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR II/21/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR II/20/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce Wielkie do konkursu o dotację przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektomobilności w Gminie Strzelce Wielkie”.

UCHWAŁA NR II/19/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Strzelce Wielkie a osobą fizyczną

UCHWAŁA NR II/18/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole iw domu” na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR II/17/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/247/18 Rady Gminy Strzelce Wielkie w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich" oraz ustalenia statutu.

UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/15/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2027

UCHWAŁA NR I/14/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy na 2019 rok Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

UCHWAŁA NR I/13/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

UCHWAŁA NR I/12/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2027

UCHWAŁA NR I/11/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR I/10/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NR I/9/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia składu osobowego

UCHWAŁA NR I/8/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia składu osobowego

UCHWAŁA NR I/7/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady

UCHWAŁA NR I/6/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

UCHWAŁA NR I/5/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁA NR I/4/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Strzelce Wielkie

UCHWAŁA NRI/3/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy

UCHWAŁA NR I/2/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁA NR I/1/18 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Strzelce Wielkiedata wytworzenia2019-01-14
data udostępnienia2019-01-14
sporządzone przez
opublikowane przezMarcin Trawczyński
ilość odwiedzin661
rejestr zmianzobacz »
GMINA STRZELCE WIELKIE, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie, tel.: 34 311 07 78, fax: 34 311 07 78, ugstrzelce@post.pl, www.strzelce-wielkie.pl
Przydatne informacje
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@